Zasady zwrotów i reklamacji

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
  • Zakupione towary można zwrócić w ciągu 14 dni kalendarzowych od jej otrzymania. ●Towar musi wrócić w nienaruszonym stanie. ●Koszty przesyłki zwrotnej, pokrywa kupujący. ● Produkty spersonalizowanie nie podlegają zwrotowi. ● Do zachowania terminu niezbędne jest wyłącznie złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. ● Wzór oświadczenia dostępny jest poniżej na tej stronie.
Skorzystanie z powyższego formularza stanowi ułatwienie dla Konsumenta jednak nie jest obowiązkowe. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć w następujący sposób: ● w formie elektronicznej na adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@miltoncdi.com
  • drogą korespondencyjną na adres Sprzedawcy: Milton sp. z o.o., ul. Piotra Skargi 41, 05-091 Ząbki
Warunki zwrotów są następujące: Należy w ciągu 14 dni od doręczenia produktów, złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy Zwracany produkt należy wysłać w oryginalnym opakowaniu, nie otwieranym i nie zniszczonym. Zwroty należy wysyłać dobrze opakowane. Aby uniknąć kłopotów z dostarczeniem lub niedostarczeniem zwrotów radzimy Państwu wysyłać je przesyłką poleconą Problemy techniczne z dostarczonymi towarami są rozpatrywane zgodnie z procedurą reklamacyjną i nie podlegają odstąpieniu od umowy. Następujące zwroty nie będą uwzględniane: ● otwarte, używane lub zniszczone produkty. ● produkty nie zakupione w naszym sklepie internetowym. ● przedmioty wykonywane na zamówienie Art. 38. Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta: Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: 3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Firma Milton sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość nie przyjęcia zwrotów lub części produktów, które zostały rozpakowane, używane lub uszkodzone. Więcej informacji na temat na stronach: polityka prywatności oraz regulamin znajdujących się na stronie http://mcdi.pl Wzór odstąpienia od umowy  skopiuj, wypełnij i prześlij razem ze zwracanym towarem Imię, nazwisko adres konsumenta Milton sp. z o.o. ul. Piotra Skargi 41 05-091 Ząbki Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Niniejszym, zawiadamiam, iż odstępuję od umowy sprzedaży, (przedmioty sprzedaży) ……………………………………………………………………………………………. zawartej dnia ………………………………………………………………………………………………………… Wskazuję, iż wskutek odstąpienia od umowy, ta jest uważana za niezawartą, a strony są zobowiązane do wzajemnego zwrotu świadczeń, w stanie niezmienionym. Wobec powyższego wnoszę o niezwłoczny zwrot ceny, zapłaconej przeze mnie, w wysokości ………. zł. na konto …………………………………….. W załączeniu składam kopię paragonu / faktury

Darmowa dostawa od 99 zł

dowolny zestaw produktów

Man hands delivering or giving parcel through torn white paper background